Kvalifikace

dosažené vzdělání – VŠ ČVÚT
Zivnostensky_rejstrik_vypis
USI Brno certifikace 2013
USI Brno – recertifikace 2018

Příklady vyhotovených odhadů pro stanovení tržní hodnoty:

Objekty občanské vybavenosti (Dům Kultury Liberec, hotel Imperial, areál Klášter Liberec, Staré lázně Kolín, Hotel Doksy, ubytovny, penziony, apartmánové domy, aj.)
Provozní areály a objekty (např. bývalá Inteva, autoservisy/autodoprava, , )

Bytové domy – s byty i s nebytovými prostory
Rodinné domy, byty (velké množství) – stávající stav, rekonstrukce, výstavby)
Nebytové prostory – kanceláře, restaurace, obchody
Pozemky  (velké množství) – pro výstavbu bydlení / komerční, zemědělské, jiné
Věcná břemena – uložení inženýrských sítí
Ostatní – garáže, orientační posouzení, obvyklé nájemné


Zkušenosti pro obor oceňování:

2001-2007: studium 5,5 roku magisterské na ČVUT (geodézie a kartografie) znalost katastru nemovitostí a mapování (katastrální mapy, informační systémy).
2007: práce geodeta ve spol. Valbek + sběr podkladů od úřadu, práce s pozemky a geometrickými plány.
2007-2011: Práce ve veřejné správě na městě Liberec. Stavební úřad / územní plánování. Znalost veřejné a státní správy (splněny úřednické zkoušky :)) Práce s územními plány. V průběhu působnosti na městě Liberec jsem absolvoval v letech 2008 – 2010 specializační studium na Institutu Franka Dysona se zaměřením na oceňování nemovitostí. Na základě úspěšného absolvování studia jsem získal  v roce 2010 vázané živnostenské oprávnění pro oceňování majetku pro věci nemovité.
2010: zahájil jsem postupně zpracování oceňování nemovitostí ve spolupráci se soudním znalcem Zdeňkem Mullerem.
2012: Práce ve společnosti BDO Appraisal services – Znalecký ústav s.r.o. na pozici odborného asistenta oceňování nemovitostí. Za dobu svého působení jsem získal mnoho praktických zkušeností při oceňování různých druhů nemovitostí. Jednalo se převážně o větší objekty komerčního charakteru. Ocenění byla na principech tržního ocenění i pro oblast administrativních cen dle aktuálně platné legislativy ČR.
2013: Po ukončení spolupráce v BDO se od druhé poloviny roku 2013 oceňování věnuji již samostatně a nezávisle. Certifikace pro oceňování nemovitostí u certifikačního orgánu: ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ – VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ (CO ÚSI)
2018: recertifikace CO ÚSI v Brně
V průběhu let jsem začal oceňovat zejména pro bankovní subjekty na principech tržního oceňování: Skupina ČSOB, Raiffeisenbank, Oberbank AG, Banka CREDITAS, spolupráce s městem Frýdlant.
Pracuji sám, konzultace mám od kolegů a známých v oboru. Dále znalostní podpora týmu oceňování u jednotlivých bankovních institucí, se kterými spolupracuji a řeším rizika a další závady u nemovitých věcí.
Aktuálně uzavírám svou první desetiletku odhadce jako OSVČ.