dosažené vzdělání – VŠ
kvalifikace – certifikovaný odhadce pro oceňování nemovitých věcí (CO ÚSI Brno) – recertifikace v r. 2018

Příklady vyhotovených odhadů pro stanovení tržní hodnoty:

– Dům Kultury Liberec
– Provozní areály a objekty
– Klášter Liberec
– Hotely, penziony Liberecký kraj
– bytové domy (Liberecký kraj)
– rodinné domy, byty  – stovky odhadů (stávající stav, vyhodnocení rekonstrukce, výstavby)
– nebytové prostory (kanceláře, restaurace, obchody,…)
– pozemky – desítky odhadů (zastavitelné i zemědělská půda, rezidenční výstavba i komerční charakter)
– ocenění  služebnosti věcného břemene inženýrských sítí
– ostatní typy nemovitých věcí (garáže, chaty,…)


Zkušenosti z oboru oceňování:

Ze studia na ČVUT  jsem si odnesl povědomí o katastru nemovitostí o mapování. Dále jsem o  nemovitostech nepřímo nabíral informaci při práci ve veřejné správě na městě Liberec. Získal jsem povědomí o územním plánování, státní správě (stavební úřad) a samosprávě (správa měst / obcí).  Pro město Liberec jsem pracoval přes 4 roky.
V průběhu působnosti na městě Liberec jsem absolvoval v letech 2008 – 2010 specializační studium na Institutu Franka Dysona se zaměřením na oceňování nemovitostí.
Na základě úspěšného absolvování studia jsem získal  v roce 2010 vázané živnostenské oprávnění pro oceňování majetku pro věci nemovité. Od roku 2010 jsem se začal postupně zabývat oceňováním nemovitostí ve spolupráci se soudním znalcem Zdeňkem Mullerem. Počátkem roku 2012 jsem nastoupil do společnosti BDO Appraisal services – Znalecký ústav s.r.o. na pozici odborného asistenta oceňování nemovitostí. Za dobu svého působení jsem získal mnoho praktických zkušeností při oceňování různých druhů nemovitostí. A to jak na bázi tržního ocenění, tak v oblasti stanovení administrativních cen dle aktuálně platné legislativy ČR.
Po ukončení spolupráce se od 7 / 2013 oceňování věnuji jako své hlavní činnosti (OSVČ) – jedná se o vázanou živnost.
Získal jsem certifikaci pro oceňování nemovitostí u certifikačního orgánu: ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ – VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ s recertifikací v roce 2018.
V průběhu času jsem začal oceňovat zejména pro bankovní subjekty na principech tržního oceňování:
Skupina ČSOB, Raiffeisenbank, Oberbank AG, Banka CREDITAS, spolupráce s městem Frýdlant.