Kvalifikace

certifikace
vysokoškolský diplom
certifikát Fdyson
živnostenské oprávnění
odborná způsobilost UP
životopis

Příklady vyhotovených odhadů pro stanovení tržní hodnoty:

– Dům Kultury Liberec

– Klášter Liberec
– Hotely Liberec Imperial, EDEN, Design, Doksy
– penziony (Doksy, Rokytnice nad Jizerou, Liberec)
– restaurace
– výrobní a provozní objekty
– bytové domy (Liberec, Jablonec nad Nisou, Šluknov, Dlouhý Most)
– rodinné domy (Liberecký kraj)
– soubory pozemků, pozemky (stavební, zastavitelné, lesní, zemědělská půda)
– stanovení nájemného pozemků a roční výše věcného břemene
– Zpracování odhadů tržní hodnoty pro byty,rodinné domy, pozemky, garáže, komerční objekty

– odborná asistence na znaleckých posudcích (výrobní objekty, byty, rodinné domy, rekreační objekty, pozemky)

– odborná asistence na znaleckých posudcích ve znaleckém ústavu (posudky většího rozsahu: výrobní a provozní areály, administrativní objekty, oceňování celých společností, analýzy trhu s nemovitostmi aj.)

 

Něco o mě:

Již od svého mládí žiji v Liberci. Tento kraj mi velmi přirostl k srdci. Mám rád Jizerské hory a okolí Liberce. Ať už se jedná o Ještědský hřeben, Podještědí nebo jako je Frýdlantsko nebo Turnovsko.

Rád se pohybuji v lese, baví mě orientační běh, i když v poslední době se svůj volný čas snažím věnovat mé úžasné dcerce.

Ze svých zkušeností k oboru oceňování mohu uvést následující:

Po dokončení studia na ČVUT se zaměřením v oboru geodézie a kartografie. Ze školy jsem si odnesl povědomí o katastru nemovitostí o mapování, zvýšil jsem si sebevědomí a hlavně jsem objevil geografické informační systémy (GIS). Tuto specializaci jsem chtěl dále rozvíjet a tak, když se mi po krátké působnosti v projekční kanceláři Valbek s.r.o. na pozici geodeta naskytla příležitost pracovat ve vytouženém oboru, neváhal jsem. Dostal jsem možnost pracovat pro město Liberec, plnit mapové aplikace daty od poskytovatelů technické infrastruktury. Tvořil jsem výkresy pro analýzy území z hlediska limitů, hodnot, změrů a problémů v daném území. Bavilo mě podílet se na tvorbě územních plánů obcí kolem Liberce, ale i vlastního města. Jezdil jsem s kolegy do terénu, komunikoval se starosty jednotlivých obcí. Hledali jsme problémy a záměry, ptali se čeho si lidé váží, co je omezuje a co bych chtěli v území dělat jnak. Pro město Liberec jsem pracoval přes 4 roky. V roce 2011 jsem získal odbornou způsobilost na pořizování územně plánovací dokumentace. Mohu tedy pořizovat územní plány jako „létající pořizovatel“.
Za dobu působení jsem si udělal ucelený obrázek o tom, jak funguje samospráva v samostatné působnosti a potažmo státní správa v přenesené působnosti. Bohužel i přes to, že jsem se na městě potkal s mnoha schopnými lidmi nemohl jsem se smířit s tím, jakým způsobem se přistupuje k zaměstanancům respektive k celému fungování, po nějaké době jsem toužil změnit pracovní místo.

Vždy mě to táhlo k nemovitostem, konkrétně k domům. Znát jak vše funguje, jaký je postup výstavby, co předchází vlastní stavbě, kolik co stojí… Oceňování nemovitostí mě vtáhlo a musím říci, že mě to baví. Rád hledám rizika a hledám srovnání, baví mě hledat důvody proč ten který dům se cení zrovna na tolik a proč to není méně nebo více.  Působení v této oblasti mi přišlo jako správný krok v mém profesním životě. Věnovat se oceňování přišlo ke mě tak nějak plynule. V průběhu působnosti na městě Liberec jsem absolvoval v letech 2008 – 2010 specializační studium na Institutu Franka Dysona se zaměřením na oceňování nemovitostí. Na základě úspěšného absolvování studia jsem získal  v roce 2010 vázané živnostenské oprávnění pro oceňování majetku pro věci nemovité.

Od roku 2010 se zabývám oceňováním nemovitostí. Ve spolupráci se soudním znalcem Zdeňkem Mullerem jsem se podílel na zpracování mnoha posudků týkající se ocenění za účelem stanovení zjištěné ceny nemovitostí podle zákona č. 151/1997 Sb. dle aktuálního znění pro různé účely (zejména pro stanovení základu daně z převodu nemovitosti a pro insolvenční řízení).

Počátkem roku 2012 jsem nastoupil do společnosti BDO Appraisal services – Znalecký ústav s.r.o. na pozici odborného asistenta oceňování nemovitostí. Za dobu svého působení jsem získal mnoho praktických zkušeností při oceňování různých druhů nemovitostí. A to jak na bázi tržního ocenění, tak v oblasti stanovení administrativních cen dle aktuálně platné legislativy ČR. Mou další pracovní náplní ve znaleckém ústavu bylo provádění pravidelných analýz a sledování trhu s nemovitostmi ve všech hlavních členěních (rezidenční bydlení, pozemky, maloobchod, výroba, kancelářské prostory).

Od poloviny roku 2013 tuto činnost provádím jako OSVČ. V současné době se zabývám oceňováním nemovitostí jako odhadce na základě udělené vázané živnosti. Hlavní oblast mého působení je zejména Liberecký kraj, kde jsem získal povědomí o trhu s nemovitostmi již z doby působení na městě Liberec. Z působnosti ve znaleckém ústavu se velmi dobře orientuji i v oblasti Pražského trhu s nemovitostmi, potažmo pak v celé ČR. Své znalosti a přehled v oboru si neustále prohlubuji. V říjnu roku 2013 jsem získal certifikaci pro oceňování nemovitostí u certifikařního orgánu: ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ – VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ.

Dále jsem navázal spolupráci jako smluvní odhadce společností:
skupina ČSOB (Hypoteční banka a.s., Česká obchodní banka a.s., Českomoravská stavební spořitelna a.s., ERA Poštovní spořitelna a.s.)
Raiffeisen bank, a.s.
Oberbank, a.s.