Tržní hodnota / obvyklá cena

Cenu obvyklou lze již dle aktuální legislativy používat ve výstupech ocenění pouze u sestavení odhadu pomocí porovnávací metody.
Podmínkou pro nazývání výstupu v odhadu obvyklou cenou je tedy porovnatelnost v místě a čase. Je tedy nutné mít dostatečný počet srovnatelných vzorků. 
Další podmínkou pro cenu obvyklou je, že v porovnání je nutné použít alespoň tři srovnávací vzorky s realizovanou cenou. V porovnání je tedy nutné mít k dispozici pro sestavení obvyklé ceny informace o prodejních cenách srovnávacích vzorků. Tyto obchodované ceny je nutné v porovnání vyhodnotit a případně upravit o vlivy odlišností. Hlavní odlišností při sestavování obvyklé ceny je v dnešní době zejména prudký růst cen na trhu nemovitostí. Tedy použitý prodej je např. realizovaný již 1-2 roky před oceněním. Odlišnost od aktuální situace na trhu může být v tomto případě již v řádech 10 – 30%. Dalšími odlišnostmi, které se v porovnání hodnotí je poloha, technický stav, velikost, atd. Cena obvyklou je tedy možné stanovit pro  nemovitosti, které se běžně obchodují a jsou porovnatelné…
Jedná se zejména o byty, pozemky a rodinné domy.
U ostatních typů nemovitých věcí je porovnávací metoda většinou na úrovni tržního ocenění. Jedná se zejména o nemovitosti, které např. generují výnosy.

Pokud není možné pro sestavení porovnávací metody zajistit v odhadu dostatečný počet realizovaných prodejů, použijí se za vzorky například z realitní inzerce. Potom se již výstup nazývá tržní hodnota, cenotvornou složkou není realizovaný prodej, ale inzerovaná nemovitost.
Výsledkem kompozice úprav u použitých srovnávacích je obvyklá cena případně tržní hodnota. 

Tržní hodnota

Další metodou pro stanovení tržní hodnoty je metoda výnosová, tato se používá zejména v ocenění nemovitých věcí komerčního charakteru (z jejich provozu / pronájmu plynou příjmy pro vlastníka). Vstupem je výnos z provozu a náklady. U výnosové metody je nutné sestavit i nákladovou hodnotu.
Okrajovou metodou je metoda nákladová, jednoduše za kolik je možné danou nemovitost znovu postavit. Tato metoda je používána jako podpůrná pro ověření hodnoty. Je používaná u oceňování výstavba a reálnosti rozpočtu. Dále se používá pro stanovení výše ročního pojistného. 
Pro rychlé sestavení této hodnoty lze použít stránky: https://www.cenovasoustava.cz/
 Na těchto stránkách jsou pro každý rok aktualizovány orientační ceny pro m3 dle typů nemovitostí a dle skladby konstrukcí… například:
* rok 2022, položka 803.6. rodinné domy jednobytové,  svislá nosná konstrukce zděná (1) je nákladová hodnota 7600 Kč/m3. Jedná se o cenu bez DPH (pro výstavbu rezidenční je DPH 15%). Průměrné orientační náklady pro rok 2022 u zděného rodinného domku jsou tedy zaokrouhleně 8740 Kč/m3 vč. DPH.