Zpracování odhadů na tržních principech oceňování
(stanovení obvyklé ceny nebo tržní hodnoty)

* stanovení ceny k jednání při prodeji, ověření kupní ceny
*  odhady pro potřeby dědického řízení
*  odhady pro potřeby vypořádání majetku v rámci rodiny
* stanovení výše nájemného
* stanovení hodnoty věcného břemene

Druhy oceňovaných nemovitostí (ocenit lze prakticky vše :))
zjednodušený seznam nemovitostí

  1. Pozemky (zastavitelné – pro bydlení /komerční, zemědělské, lesní, …)
  2. Rezidenční a rekreační (byty, rodinné domy, chaty, chalupy, bytové domy)
  3. Komerční (nebytové prostory, občanská vybavenost, ubytovací zařízení, administrativní budovy, prodejny, …)
  4. Výrobní / provozní (provozní / skladové / výrobní areály a objekty, samostatné haly, …)
  5. Ostatní (garáže, technické a dopravní stavby, …)