Znalecký posudek

Zpracovává se pro potřeby úřadů, soudů nebo obchodních společností a zhotovuje se pro následující účely:

  1. stanovení daně z nabytí nemovitých věcí
  2. vypořádaní společného jmění manželů
  3. restituční řízení
  4. exekuční řízení
  5. insolvenční řízení
  6. vklady hmotného majetku do společnosti

Znalecký posudek využívá ve většině případů pro stanovení zjištěné ceny při podání daně z nabytí nemovitých věcí. Při změně vlastníka nebo převodu nemovité věci je povinnost zaplatit daň z nabytí nemovité věci. První variantou je předložit finančnímu úřadu znalecký posudek o ceně převáděné nemovitosti vypracovaný znalcem. Na základě znaleckého posudku finanční úřad vyměří výši daně.
Pokud je kupní cena vyšší než cena zjištěná znaleckým posudkem, platí se daň z ceny kupní/prodejní. Je-li zjištěná cena stanovená znaleckým posudkem vyšší než kupní použije finanční úřad pro vyměření základu daně cenu zjištěnou znaleckým posudkem poníženou na 75% této ceny zároveň opět platí že ponížená cena se použije pouze pokud není nižší než kupní/prodejní.
Náklady na znalecký posudek můžete ponížit základ pro stanovení daně. Ve výsledku to znamená, že znalecký posudek Vám ušetří 4% z ceny za jeho vyhotovení. Můžete brát jako slevu na posudku. Což je při ceně posudku na byt krásných 80 Kč.

Znalecký posudek je často spojován i se soudním řízením, kdy znaleckým posudkem může být stanovena cena obvyklá např. při sporu o výši obvyklé ceny nemovitého majetku. Nejčastěji se jedná o spory u rozvodových nebo dědických řízení. Dále je znalecký posudek vyžadován např. pro stanovení obvyklé ceny nemovitého majetku v rámci insolvenčního řízení.

Takto stanovená „cena zjištěná“ pro danou nemovitou věc nemusí nutně odrážet její aktuální tržní hodnotu na realitním trhu. Kupní resp. prodejní cena může být velmi odlišná. Zjištěná cena je stanovena na základě indexovaných cen a koeficientů, aktualizovaných Ministerstvem financí na základě údajů zpracovaných Českým statistickým úřadem. Z toho vyplývá, že ceny nejsou shodné s aktuální situací na trhu s nemovitostmi. Indexy jsou vyhotovovány na základě již dávno neaktuálních dat, v ideálním stavu z rok starých údajů. Znalecký posudek tedy stanovuje „cenu úřední“, která je použita např. právě pro vyměření základu daně finančním úřadem. Cena úřední tak vždy visí na ocase tržních cen a bude tomu tak i do budoucna. Podle toho jak moc trh kolísá, kolísá i tato cena zjištěná, bohužel s velkou odezvou vzhledem k reálné situaci.

Znalecké posudky nevypracovávám. Nemám na jejich vyhotovení jmenování Krajským soudem. V případě zájmu Vás mohu odkázat na svého kolegu.