Zpracování odhadů na tržních principech oceňování.
– stanovení obvyklé ceny nebo tržní hodnoty
–  pro potřeby dědického řízení
– stanovení ceny k jednání o prodeji
– stanovení výše nájemného
– stanovení hodnoty věcného břemene

Kontakt

Ing. Marek Veselý
776 114 752
info@odhadyvesely.cz

Oceňovaní nemovitostí